Podmienky používania

Úvod

Ak si nainštalujete aplikáciu od Midnight Factory Games, môžeme zhromažďovať informácie o používaní aplikácie. Tieto údaje používame na zlepšenie našich produktov a skúseností našich používateľov. Údaje, ktoré zhromažďujeme, sú anonymizované a neobsahujú žiadne osobné ani citlivé informácie. Údaje uchovávame maximálne desať rokov a zaobchádzame s nimi s rešpektom. Pozorne si prečítajte nasledujúce zásady ochrany osobných údajov a v prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv týkajúcich sa našich postupov ochrany osobných údajov nás kontaktujte na adrese info@midnightfactorygames.com


Kto sme

Za hrou Mimi and Lisa stojí štúdio Midnight Factory Games. Zameriavame sa na detské hry v jedinečnom prostredí a radi vymýšľame inovatívne spôsoby, ako preskúmať vážne témy. Správcom údajov je Midnight Factory Games s.r.o., Stará Vajnorská 3338/17, 831 04, Bratislava - Nové Mesto, Slovenská republika. Úradníka pre ochranu osobných údajov spoločnosti Midnight Factory Games môžete kontaktovať na adrese info@midnightfactorygames.com


Aké údaje zhromažďujeme?

Keď si nainštalujete našu aplikáciu, môžeme zhromažďovať informácie o vašom používaní aplikácie. Zvyčajne zhromažďujeme informácie o rozhodnutiach, ktoré ste urobili v našich hrách, a o čase strávenom v rôznych scénach. Nezhromažďujeme žiadne osobné ani citlivé informácie.


Ako používame údaje?

Tieto údaje používame na zlepšenie našich produktov a skúseností našich používateľov.


Kedy zdieľame údaje?

Údaje neposkytujeme tretím stranám.


Kde ukladáme a spracovávame údaje?

Údaje ukladáme a spracúvame v Midnight Factory s.r.o., Stará Vajnorská 3338/17, 831 04, Bratislava - Nové Mesto, Slovak Republic.


Ako zabezpečujeme údaje?

Používame šifrovanú technológiu, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu, použitiu, zničeniu alebo zverejneniu zhromaždených údajov. Spoločnosť Midnight Factory Games s.r.o. dodržiava požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).


Ako dlho uchovávame údaje?

Údaje uchovávame maximálne desať rokov.


Ako nás kontaktovať?

Vždy nás môžete kontaktovať na adrese info@midnightfactorygames.com.